eDefter - Mikro eDefter - Yazılım - Mikro Yazılım - Mikro Programı | DBT
Bize Ulaşın İletişim Formu

Bu web sitesi çerezleri kullanmaktadır.

Web Sitemizin geliştirilmesi için, üçüncü taraf çerezleri dahil çerezlerden ve diğer teknolojilerden yararlanılmaktadır. Web Sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz veya “İzin Ver” butonuna tıkladığınız takdirde; Çerez Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda çerez kullanımları ile buna ilişkin bazı kişisel verilerinizin işlenmesi faaliyetlerine onay vermiş olacaksınız. Zorunlu çerezler dışında çerez kullanımlarını engelleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz. Çerez Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni’ni incele

e-Defter

next-page

e-Defter'e Geçmek Çok Kolay!

Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu, tüccar ve işletmeler için yevmiye ve büyük defter gibi belli defterlerin tutulmasını zorunlu kılar. e-Defter de tutulması zorunlu olan defterlerde bulunan bilgileri içeren bir elektronik kayıtlar bütünüdür. Bu sistemde defterler dijital ortamda tutulur ve Maliye Bakanlığı’na elektronik imzayla berat verilir. 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter’den yararlanabilir.

Eski Yöntemleri Bırakıp Dijital Ortama Geçin

e-Defter’e Mikro Yazılım ile geçmek çok kolay! Tüzel kişiyseniz mali mühür; gerçek kişiyseniz elektronik imza ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesinden “Mikro e-Defter 1.02” opsiyonunu seçerek e-deftere kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

Güvenli

Maliyetsiz

Süreç Standardizasyonu

Verimli

e-Deftere kolayca başvurun!

Sıkça Sorulan Sorular

Tüccar ve işletmeler, ticaret hayatları boyunca bazı ticari defterleri tutmak zorundadır. Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre zorunlu olarak tutulması gereken defterlerin; belirli format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmadan kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve resmi makamlarca ispat aracı olarak kullanılmasını sağlayan elektronik kayıtlar ile hukuki ve teknik düzenlemeler bütününe e-defter denir. e-Defter ile işletmenin mali durumu, borç ve alacağı, yıl içinde alınan sonuçları kaydedilir, resmi kurumlar da bu kayıtları baz alarak tespitte bulunur. Dijital ortamda tutulan e-Defter ile Maliye Bakanlığı’na elektronik imzayla berat verilir. 1 Sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler e-defteri kullanabilir.

2020 yılında cirosu 5 milyon TL’yi aşan ve 1 Temmuz 2021’de e-fatura ve e-arşiv sistemine geçen mükelleflerin 1 Ocak 2022 tarihinde e-defter uygulamasına geçmeleri zorunlu hale geldi. 2021 veya sonraki hesap dönemleri brüt satış hasılatı cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise 1 Temmuz 2022’den itibaren e-fatura ve e-arşive, 1 Ocak 2023 tarihinde ise e-defter uygulamasına geçiş yapması gerekiyor.

e-Defterden Mikro Yazılım ticari programlarıyla faydalanabilirsiniz. Mikro Yazılım programları ve e-Defter modülü ile GİB’in belirlediği standartlara uygun olarak hazırladığınız yevmiye defteri ve defter-i kebiri otomatik olarak GİB’in sistemine gönderebilirsiniz. e-Defteri Mikro Yazılım’ın özel entegratörlüğünde kullanarak e-defter yedekleme hizmetinin avantajlarını da elde edersiniz. GİB’in belirlediği standartlarda hazırladığınız e-defterlerinize Mikro Yazılım’ın e-Defter Portalı üzerinden saniyeler içinde erişir, farklı lokasyon ve ortamlardaki verilerinizi kayıp, zarar görme ve virüs gibi tehlikelere karşı Mikro Yazılım güvencesi altına alırsınız. Ayrıca gerektiğinde defter ve beratları kolayca ibraz edersiniz.

Peki e-Deftere geçiş süreci nasıl gerçekleşir? Tüzel kişiyseniz mali mühür; gerçek kişiyseniz elektronik imza ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesinden “Mikro e-Defter 1.02” opsiyonunu seçerek e-deftere kolayca başvuruda bulunabilirsiniz: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ Eğer e-deftere daha önce başvurduysanız e-defter başvurunuzun durumunu sorgulayıp hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz.

Usul ve esaslarını yayınladığı tebliğler ile GİB’in belirlediği, defter dosyalarının özetini içeren, mali mühür ile imzalanıp mükellef tarafından GiB’e beyan edilen dokümana e-defter beratı denir.

Yevmiye defteri ve defter-i kebir elektronik defter olarak tutulabilir.

Tebliğde belirtilen süreler içinde e-defter başvurusunu yapmayan, başvuru yaptığı halde belirtilen sürelerde kayıt yapmayan, defter tutmayan, beyanname, bildirim ve dilekçe göndermeyen, belge düzenlemeyen mükelleflere 213 sayılı VUK gereği usulsüzlük cezası uygulanır. Defter Beyan Sistemi’ne geçen mükellefler, sistem dışında, matbu ya da dijital ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz veya beyanname gönderemez. e-Defter uygulaması haricinde işlem yapan mükellefler hiç defter ve kayıt tutmamış, beyanname göndermemiş sayılır.