eİrsaliye - Mikro eİrsaliye - Yazılım - Mikro Yazılım - Mikro Programı | DBT
Bize Ulaşın İletişim Formu

Bu web sitesi çerezleri kullanmaktadır.

Web Sitemizin geliştirilmesi için, üçüncü taraf çerezleri dahil çerezlerden ve diğer teknolojilerden yararlanılmaktadır. Web Sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz veya “İzin Ver” butonuna tıkladığınız takdirde; Çerez Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda çerez kullanımları ile buna ilişkin bazı kişisel verilerinizin işlenmesi faaliyetlerine onay vermiş olacaksınız. Zorunlu çerezler dışında çerez kullanımlarını engelleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz. Çerez Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni’ni incele

e-İrsaliye

next-page

İrsaliyelerinizi dijital ortamdan gönderin, irsaliye süreçlerinizi tek yerden kolayca yönetin.

e-İrsaliye, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği irsaliyede bulunması gereken bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen bir belgedir. Standartları ve veri formatı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından düzenlenen e-İrsaliye, kağıt olarak düzenlenen ve en az 3 nüsha olan sevk irsaliyesi ile aynı özellik ve hukuki niteliklere sahiptir. E-İrsaliye uygulaması, irsaliye belgesinin dijital olarak üretilmesi, iletilmesi, saklanması ve ibraz edilmesini kapsayan hizmettir. GİB, e-Fatura kullanıcılarını 1 Ocak 2019 itibarıyla e-İrsaliye uygulamasına katılım zorunluluğu getiren bir taslak tebliğ yayınlamıştır. Bu yüzden önümüzdeki dönemde hem bu zorunluluk hem de e-İrsaliye’nin getirdiği avantajlar nedeniyle e-Fatura uygulamasından yararlanan tüm firmaların e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapması bekleniyor. Mikro Yazılım ürünü olan My E-İrsaliye, size işletmenizin irsaliyeyle ilgili tüm işlemlerini kolayca yapabileceğiniz bir platform sunar.

e-İrsaliye Modülü ile e-İrsaliye Uygulamasına Kolayca Geçiş

İrsaliyelerinizi hızlıca hazırlayıp anında alıcısına ulaştırabilir, tüm taşıma verilerinizi 10 yıl boyunca güvenle saklayıp dilediğiniz belgeye dilediğiniz an erişebilirsiniz.

Çok Hızlı

Kusursuz Operasyon

Hızlı Mutabakat

Verimli

Arşivleme ve Erişim
Kolaylığı

Doğa Dostu

Sıkça Sorulan Sorular

e-İrsaliye, irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama ve görüntüleme işlemlerini dijital ortamda yapmanızı sağlayan bir e-Dönüşüm uygulamasıdır. 487 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenir; elektronik ortamda iletilip muhafaza ve ibraz edilir.

2021 yılı hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmesi; bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini istisnai durumlar dışında e-irsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan da e-irsaliye almaları gerekiyor.

e-İrsaliye, GİB’in yayınladığı e-İrsaliye Uygulamasına İlişkin Teknik Kılavuz’da belirtilen format ve standartlara göre, dijital ortamda düzenlenir, dijital ortamda alıcıya gönderilir, saklanır ve gerektiğinde ibraz edilir. e-irsaliye, ürünün sevkinden önce hazırlanarak GİB üzerinden alıcısına gönderilir.

 • e-İrsaliyede, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca matbu irsaliyede yer alması mecburi olan tüm bilgiler bulunur.
 • e-İrsaliye ile kağıt irsaliye tamamen aynı hukuki özelliklere ve geçerliliğe sahiptir.
 • e-İrsaliyenin veri şekli ve standartları GİB tarafından belirlenir.
 • e-İrsaliyenin sorgusu üzerindeki karekod veya barkod ile yapılır.
 • e-Fatura olmadan e-irsaliye gönderilmez.
 • e-İrsaliye sevk irsaliyesi yerine de kullanılabilir.
 • Yol denetimlerinde sevk irsaliyesi sorgulamaları memurların kullandığı sistem üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir.

 • İrsaliyeyi düzenleyenin ad ve soyadı, adresi, unvanı, vergi dairesi, hesap numarası, belgeyi düzenleme tarihi ve belge numarası
 • Alıcının ad ve soyadı, adresi, unvanı, vergi dairesi, hesap numarası
 • Taşınan malın cinsi, miktarı, fiili sevk tarihi (saat ve dakika olarak)
 • e-İrsaliye’de fiyat bilgisinin bulunması zorunlu değildir. e-İrsaliye, malın fiili sevki sırasında düzenlenip sürücüye verilir.

 • Kolayca yönetin: e-İrsaliye uygulaması ile tüm irsaliye süreçlerinizi tek yerden kolayca yönetebilirsiniz.
 • Operasyonu kusursuzlaştırın: Teslimat sırasında yaşanabilecek hataları en aza indirip operasyonlarınızı dijital ortamda güvenilir ve hızlı biçimde takip edin.
 • Hızlı mutabakat sağlayın: Alıcıya anlık olarak ilettiğiniz bilgiler sayesinde kabul, red ve iade işlemlerinde hız kazanın.
 • Verimliliği artırın: e-İrsaliye ile kağıt, kargolama, arşivleme ve işçilik giderlerini ortadan kaldırıp operasyonel maliyetleri düşürür, zaman tasarrufunu artırırsınız.
 • Arşivleme ve erişimi kolaylaştırın: e-İrsaliyelerinizi dijital ortamda 10 yıl güvenle saklar, belgelerinizin kaybolma riskini ortadan kaldırır, her evrakınıza saniyeler içinde ulaşırsınız.

e-İrsaliye, matbu olarak hazırlanan sevk irsaliyesi ile aynı yasal özellikleri taşır. Taşıma irsaliyesini kapsamaz. Taşıma irsaliyesi, malın alıcıya teslimi için belirli bir bedel karşılığında taşınması halinde düzenlenir. Taşıma yolu ve yöntemi ne olursa olsun malın bir yerden başka bir yere naklinde taşıma irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur. Sevk irsaliyesi ise satılmış bir malın iki adres arasında taşınması halinde düzenlenen, malın içeriği, göndericisi ve alıcısına dair bilgileri içeren evraktır.